Slider
  
  
  
<img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/bg.png" alt="oriblog Institucional"/><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/camara.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,350,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2000" data-delay="3000" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="420" data-offset-y="188" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/articulo.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,350,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2000" data-delay="3300" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="383" data-offset-y="186" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/calendario.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,350,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2000" data-delay="3600" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="340" data-offset-y="186" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/play.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,350,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2000" data-delay="3900" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="298" data-offset-y="186" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/lamp.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,350,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2000" data-delay="4200" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="262" data-offset-y="186" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/headphone.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,350,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2000" data-delay="4500" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="221" data-offset-y="187" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/birrete.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,350,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2000" data-delay="4800" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="182" data-offset-y="190" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/video.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,350,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2000" data-delay="5100" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="142" data-offset-y="188" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/ver.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(false,n,300,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2400" data-delay="5400" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="145" data-offset-y="255" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/iMac.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,-50,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="3900" data-ease="easeOutQuint" data-delay="0" data-offset-x="170" data-offset-y="14" data-origin="tl" data-position="normal" /><div class="ms-layer" style="width:463.62px;height:260.77px;" data-type="video" data-effect="t(true,n,-50,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="3900" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="191" data-offset-y="36" data-origin="tl" data-position="normal"><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/thumb.png" /><iframe width="463.62" height="260.77" src="youtube.com/embed/PuMDcapCUgE?rel=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/iPad.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,-150,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="3900" data-delay="0" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="27" data-offset-y="-10" data-origin="bl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/iPhone.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,150,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="2500" data-delay="0" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="540" data-offset-y="17" data-origin="bl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/iPhone-Horizontal.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,100,n,n,n,n,n,1.5,1.5,n,n,n,n,n)" data-duration="1900" data-delay="600" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="612" data-offset-y="17" data-origin="bl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/oriblog.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,20,n,n,n,n,n,n,n,40,n,n,n,n)" data-duration="3500" data-delay="2400" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="90" data-offset-y="100" data-origin="tr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oriblog/dedito.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(false,n,300,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="1800" data-delay="6200" data-ease="easeOutQuint" data-hide-effect="t(true,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-hide-duration="2000"  data-hide-ease="easeOutQuint" data-hide-time="9800" data-offset-x="409" data-offset-y="210" data-origin="tl" data-position="normal" />
10
No
<img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/bg.jpg" alt="Documental Institucional"/><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/sombra-video.png" alt="" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,-50,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="4500"  data-ease="easeOutQuint" data-delay="" data-offset-x="281" data-offset-y="0" data-origin="br" data-position="normal" /><div class="ms-layer" style="width:580px;height:327px;" data-type="video" data-effect="t(true,n,-50,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="4500" data-autoplay="false" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="91" data-offset-y="51" data-origin="tl" data-position="normal"><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/thumb.jpg" /><iframe src="youtube.com/embed/lD8OjseEReI?rel=0&amp;showinfo=0" allowfullscreen frameborder="0" width="580" height="327" ></iframe></div><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/conoce.png" alt="Campus Santiago" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,50,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="1500" data-delay="600" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="710" data-offset-y="106" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/documental.png" alt="94a Graduación" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,n,n,n,n,n,n,1.5,1.5,n,n,n,n,n)" data-duration="3000"  data-ease="easeInOutQuint" data-delay="800" data-offset-x="710" data-offset-y="140" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/institucional.png" alt="Campus Santiago" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,n,n,n,n,n,n,1.5,1.5,n,n,n,n,n)" data-duration="3000" data-delay="1600" data-ease="easeInOutQuint" data-offset-x="710" data-offset-y="200" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/pucmm.png" alt="Campus Santiago" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,n,n,n,n,n,n,1.5,1.5,n,n,n,n,n)" data-duration="3000" data-delay="2200" data-ease="easeInOutQuint" data-offset-x="710" data-offset-y="265" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/clic-video.png" alt="Campus Santiago" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,50,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="1500" data-delay="3800" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="827" data-offset-y="340" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/documental/flecha.png" alt="Campus Santiago" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,n,n,-46,n,n,n,0.5,0.5,n,n,n,n,n)" data-duration="1500" data-delay="4000" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="690" data-offset-y="344" data-origin="tl" data-position="normal" />
10
No
<img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/bg.jpg" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/pesquisas.jpg" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="left(short)" data-duration="1900" data-delay="3500" data-ease="easeOutExpo" data-offset-x="186" data-offset-y="0" data-origin="mr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/publicaciones.jpg" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="left(short)" data-duration="1600" data-delay="2350" data-ease="easeOutExpo" data-hide-effect="left(short)" data-hide-time="3500" data-hide-duration="1800" data-hide-ease="easeOutExpo" data-offset-x="186" data-offset-y="0" data-origin="mr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/portada.jpg" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="top(short)" data-duration="1000"  data-ease="easeInSine" data-hide-effect="left(short)" data-hide-time="2350" data-hide-duration="1000" data-hide-ease="easeOutExpo" data-offset-x="186" data-offset-y="0" data-origin="mr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/ipad.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="top(short)" data-duration="1000"  data-ease="easeInSine" data-offset-x="158" data-offset-y="0" data-origin="mr" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/mano.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="left(long)" data-duration="1500" data-delay="1000" data-ease="easeOutBack" data-hide-effect="t(true,250,165,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-hide-time="3000" data-hide-duration="1600" data-hide-ease="easeInBack" data-offset-x="50" data-offset-y="-13" data-origin="br" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/perspectivas.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="rotateright(20,120,br)" data-duration="2000" data-delay="3600" data-ease="easeOutExpo" data-offset-x="112" data-offset-y="60" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/juridica.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="rotateright(20,120,br)" data-duration="2000" data-delay="4500" data-ease="easeOutExpo" data-offset-x="238" data-offset-y="44" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/cuaderno.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="rotateright(20,120,br)" data-duration="2000" data-delay="5500" data-ease="easeOutExpo" data-offset-x="368" data-offset-y="44" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/anales.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="rotateright(20,120,br)" data-duration="2000" data-delay="6500" data-ease="easeOutExpo" data-offset-x="461" data-offset-y="57" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/fomentamos.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="rotate3dright(45,-50,0,100)" data-duration="3500" data-delay="6000" data-ease="easeOutBack" data-offset-x="100" data-offset-y="120" data-origin="bl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/publicaciones/visita.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="skewbottom(10,150)" data-duration="2600" data-delay="6000" data-ease="easeInSine" data-offset-x="186" data-offset-y="77" data-origin="bl" data-position="normal" />
10
/publicacionesNo
<img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/bg2.jpg"  /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/derecho.png"  data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,-150,n,n,3,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="1666" data-delay="3500" data-ease="easeOutQuart" data-offset-x="63" data-offset-y="-10" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/meca.png"  data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,35,550,n,-100,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="1666" data-delay="3800" data-ease="easeOutQuart" data-offset-x="-12" data-offset-y="286" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/comunicacion.png"  data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,-250,n,-50,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="1666" data-delay="4100" data-ease="easeOutQuart" data-offset-x="791" data-offset-y="-10" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/medicina.png" data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(false,35,550,n,0,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)" data-duration="1666" data-delay="2400" data-ease="easeInOutQuart" data-offset-x="827" data-offset-y="297" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/Elige.png"  data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,-30,n,-3,n,n,n,2,2,n,n,n,n,n)" data-duration="2500" data-delay="500" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="382" data-offset-y="86" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/carreras.png"  data-type="image" class="ms-layer" data-effect="rotate3dtop(180,0,0,80)" data-duration="2500" data-delay="1500" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="382" data-offset-y="148" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/examen.png"  data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,-30,n,n,n,n,n,2,2,n,n,n,n,n)" data-duration="2500" data-delay="2500" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="382" data-offset-y="225" data-origin="tl" data-position="normal" /><img src="/Slider/blank.gif" data-src="Slider/oferta-grado/Ver-mas.png"  data-type="image" class="ms-layer" data-effect="t(true,n,-30,n,n,n,n,n,2,2,n,n,n,n,n)" data-duration="2500" data-delay="5000" data-ease="easeOutQuint" data-offset-x="554" data-offset-y="386" data-origin="tl" data-position="normal" />
10
/academico/oferta-gradoNo

noticias

 

 

Estudiante de Mercadeo de la PUCMM recibe distinciónhttp://www.pucmm.edu.do/noticias/Lists/EntradasDeBlog/ViewPost.aspx?ID=784Estudiante de Mercadeo de la PUCMM recibe distinción2016-12-08T21:05:00Z2016-12-08T21:05:00Z
PUCMM Y FALCSO-RD firman acuerdohttp://www.pucmm.edu.do/noticias/Lists/EntradasDeBlog/ViewPost.aspx?ID=783PUCMM Y FALCSO-RD firman acuerdo2016-12-08T20:52:00Z2016-12-08T20:52:00Z
PUCMM celebra seminario internacional sobre educaciónhttp://www.pucmm.edu.do/noticias/Lists/EntradasDeBlog/ViewPost.aspx?ID=782PUCMM celebra seminario internacional sobre educación2016-12-08T13:02:00Z2016-12-08T13:02:00Z
Estudiantes y egresada de Comunicación Social reciben distinción http://www.pucmm.edu.do/noticias/Lists/EntradasDeBlog/ViewPost.aspx?ID=781Estudiantes y egresada de Comunicación Social reciben distinción 2016-12-07T19:52:00Z2016-12-07T19:52:00Z

Evangelio del día

 • Mateo 11,16-19 Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?». Él les contestó: «Elías vendrá y...

  Ver más

actividades

 • Misa de Acción de Gracias y entrega de Memoria

  • 9 - diciembre
  • 11:00 AM
  • Iglesia Ntra. Sra. de la Anunciación - CSTI
 • Exposiciones del proyecto final que realizarán los estudiantes de la asignatura Gerencia de Operaciones

  • 9 - diciembre
  • 5:00 PM
  • Aula del Edificio Padre Arroyo - CSTI
 • Cierre de la Especialidad en Ciencias Sociales

  • 10 - diciembre
  • 9:00 AM
  • Sala de Conferencias de Biblioteca - CSTI
 • Bienvenida Estudiantes de Nuevo Ingreso (Ambientación Universitaria)

  • 3 - enero
  • 8:00 AM
  • Auditorio de Ciencias de la Salud - CSTI
 • Modificación de inscripción (Grado y Postgrado)

  • 5 - enero
  • 8:00 AM
  • Departamentos de carreras y Sede de Postgrado - CSTI
 • Conferencia “Derechos Humanos, Diversidad y Tolerancia para la Paz””, por el abogado Joseph Gilbert Prud’Homme Sr. y el Dr. Joseph G. Prud’Homme Jr., director del Instituto para el Estudio de la Religión, la Política y la Cultura

  • 9 - diciembre
  • 6:30 PM
  • Sede de Postgrado, Octagonal VPO-4 - CSTA
 • Bienvenida Estudiantes de Nuevo Ingreso (Ambientación Universitaria)

  • 3 - enero
  • 8:00 AM
  • Campus Santo Tomás de Aquino - CSTA
 • Modificación de inscripción (Grado y Postgrado)

  • 5 - enero
  • 8:30 AM
  • Departamentos de carreras y Sede de Postgrado - CSTA
 • Misa de Acción de Gracias y entrega de Memoria

  • 9 - diciembre
  • 11:00 AM
  • Iglesia Ntra. Sra. de la Anunciación - CSTI
 • Exposiciones del proyecto final que realizarán los estudiantes de la asignatura Gerencia de Operaciones

  • 9 - diciembre
  • 5:00 PM
  • Aula del Edificio Padre Arroyo - CSTI
 • Conferencia “Derechos Humanos, Diversidad y Tolerancia para la Paz””, por el abogado Joseph Gilbert Prud’Homme Sr. y el Dr. Joseph G. Prud’Homme Jr., director del Instituto para el Estudio de la Religión, la Política y la Cultura

  • 9 - diciembre
  • 6:30 PM
  • Sede de Postgrado, Octagonal VPO-4 - CSTA
 • Cierre de la Especialidad en Ciencias Sociales

  • 10 - diciembre
  • 9:00 AM
  • Sala de Conferencias de Biblioteca - CSTI
 • Bienvenida Estudiantes de Nuevo Ingreso (Ambientación Universitaria)

  • 3 - enero
  • 8:00 AM
  • Auditorio de Ciencias de la Salud - CSTI
Ver fuente RSS